Rally Estonia
Ralli algab
00
päeva
:
00
tundi
:
00
minutit
:
00
sekundit
Fia WRC Autosport

Piletimüügi korraldus ja üldtingimused

​Rallyestonia.ee keskkonna kasutamise ja rallipass(ide) ostmisega kinnitab klient oma nõustumist keskkonna kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Estonian Autosport Events MTÜ ei ole kohustatud neid kontrollima.

 1. WRC Rally Estonia 2023 pääsmete müüki vahendab Piletilevi AS, tegevuspaigaga Telliskivi tn 60a, hoone C1, Tallinn 10412.
 2. Piletilevi vahendab Korraldaja ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimist Korraldaja jaoks ja tema huvides. Piletilevi ja Korraldaja vahel kehtivad Piletimüügi vahenduslepingu üldtingimused on esitatud veebisaidi leheküljel korraldaja.piletilevi.ee/yldtingimused/ ja Piletipoe kasutamise tingimused on esitatud veebisaidi leheküljel www.piletilevi.ee/est/uldinfo/kuidasosta/piletipoe-kasutamise-tingimused/ .
 3. WRC Rally Estonia 2023 pääsmed on digitaalsed ning puuduvad käepaelad. Tarbijal on võimalik soetada endale sobiv pääse rallyestonia.ee e-poes, piletilevi.ee veebilehel ning lisaks on võimalik pääsmeid soetada ka Piletilevi müügipunktides üle Eesti. 
 4. Iga e-poes müüdava WRC Rally Estonia 2023 pääsme juures on väljatoodud antud pääsme kirjeldus ning vastavad ligipääsud, mille nimetatud rallipass võimaldab. Valikus on 7 erinevat pääsmetüüpi, kusjuures Korraldaja võib hilisemalt lisada müüki ka VIP pääsmed. 
 5. RALLY PASS võimaldab ligipääsu kõikidesse pealtvaatamisaladesse kõikidel ürituse toimumise päevadel (v.a. VIP alad). 
 6. VIP PASS võimaldab ligipääsu kõikidesse WRC Rally Estonia VIP aladesse kõikidel ürituse toimumise päevadel (s.h. ka tavapealtvaatamisaladele). 
 7. Päevapassid võimaldavad ligipääsu antud päeva pealtvaatamisaladesse, vastavalt pääsmele neljapäeval 20.juulil, reedel 21.juulil, laupäeval 22. juulil või pühapäeval 23. juulil. 
 8. Juhime tähelepanu, et ilma pääsmeta ei ole võimalik siseneda WRC Rally Estonia pealtvaatamisaladele, va. ratastooliga inimese saatjal (1).
 9. Üritusele on tagatud tasuta sissepääs ühele ratastoooliga inimese saatjale. 
 10. Ostes rallipassi, nõustute jagama oma isikuandmeid (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, vajadusel ka isikukood) ka Terviseametiga. Muu isikuandmete töötlemisega seotud teave on leitav Rally Estonia ametlikul kodulehel.
 11. Pealtvaatamisaladele ja parkimisaladele sisenemine on võimalik üksnes selleks ettenähtud kohtadest.
 12. Ilma rallipassita rallit jälgima ei pääse. Palume tungivalt mitte tulla ürituse toimumispiirkonda ilma rallipassita. Palve eiramine võib seada ohtu ürituse toimumise.
 13. Sõidukite parkimine on lubatud ainult selleks korraldajate poolt ette nähtud parkimisaladele. Ürituse sujuvaks kulgemiseks ja liiklusummikute vähendamiseks palume võimalusel tulla seltskonna peale ühe sõidukiga, et vähendada autode koguarvu. 
 14. Ürituse toimumisalal on külastajatele tagatud võimalus käte desinfitseerimiseks alkoholipõhiste kätepuhastusvahenditega. 
 15. Kõigi Rally Estonia külastajate turvalisuse tagamiseks on Rally Estonia koostanud käitumis- ja turvalisusreeglid, mis on kõigile Rally Estonia ürituse külastajatele täitmiseks kohustuslikud. Rally Estonia käitumis- ja turvalisusreeglitega saab tutvuda siin.
 16. Ole valmis, et sõltuvalt koroonaviiruse nakatumise näitjatest võib Terviseamet kehtestada lisatingimusi, millest tulenevalt võib Korraldaja teha ürituse toimumise või ürituse pääsmete ligipääsude osas muudatusi.
 17. Loome üheskoos ohutu ja turvalise ralli kõikidele - vaktsineeri end eelnevalt ja ära tule üritusele, kui oled haige. 
 18. Korraldajal on tulenevalt riigivõimuorgani korraldustest või muudest korraldajale kehtivatest nõuetest või soovitustest õigus teha muudatusi seonduvalt ürituse pääsmete, toimumisalade, programmi või muude ürituse asjaoludega vastavalt korraldaja parimale äranägemisele. Võimaluse korral teavitatakse ostjat muudatustest ette. Ostjal ei ole õigust ülaltoodud asjaoludest tingitud muudatustele tuginedes nõuda korraldajalt piletiraha tagastust või maksumuse vähendamist, juhul kui korraldaja on võimaldanud ostjale ürituse tarbimise.
 19. Kui korraldaja on tulenevalt võimuorgani korraldustest või muudest korraldajale kehtivatest nõuetest või vääramatu jõu tõttu kohustatud ürituse ära jätma, toimub ostjatele piletiraha tagastamine 30 päeva jooksul alates avalikkuse teavitamisest ürituse mittetoimumise kohta. Piletiraha tagastamine toimub vastavalt piletite ostmise järjekorrale, st esmalt tagastatakse kõige varasemalt makstud piletirahad.
 20. Ralli pealtvaatamisalal ja selle lähistel võivad korraldajad koroonaviiruse leviku ohu korral teostada vajadusel pealtvaatajate täiendavat kontrolli (sh. kehatemperatuuri mõõtmist).
 21. Palume mõistvat suhtumist, kui suure huvi tõttu võib piletimüügis esineda tõrkeid.

Kodulehel toodud kaupade hinnad

Kõik Rallyestonia.ee e-poes ja piletilevi.ee e-poes avaldatud toodete müügihinnad on toodud koos käibemaksuga (20%). Piletihinnale lisanduvad teenustasud, millega tarbija saab tutvuda e-poes. 

Garantii

Kaupleja ei anna E-poes müüdavatele kaupadele üldist garantiid. Iga müüdava kauba* garantiitingimused on vastava kauba* kirjelduses eraldi välja toodud.
Kui kaubale on antud garantii, tuleb garantiitingimustes välja tuua:
- garantii andja nimi ja aadress;
- isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda;
- millised õigused garantii Ostjale annab;
- garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord;
- garantii tähtaeg;
- garantii kehtivusala;
- selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjale ka muud seadusest tulenevad õigused.

*Kaup on defineeritud kui Rally Estonia 2023 fännitooted (sh. meeste T-särk ja polosärk, naiste T-särk ja polosärk, laste T-särk). Rallipassid ja erinevad pääsmed ei kuulu vastava tingimuse alla. 

Intellektuaalomandi õigused:

Meie kodulehel asuvad tekstid, helid, kujutised, animatsioonid ja videod ning nende rakendused on kaitstud autoriõigustega ja teiste asjakohaste õigustega. Käesoleva kodulehe sisu ei tohi kopeerida, levitada, muuta või teha kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Mõned meie kodulehel olevad fotod on kaitstud kolmandate isikute autoriõigustega.  Kui pole teisiti sätestatud, siis kõikide meie kodulehel esitatud kaubamärkide puhul on tegu kaitstud kaubamärkidega. Meie kodulehel ei anta kolmandatele isikutele õigust kasutada meile või kolmandatele isikutele kuuluvat intellektuaalomandit.


Rally Estonia e-poes müüdava kaubaga (sh. rallipassidega) ei ole lubatud ilma Rally Estonia (Estonian Autosport Events MTÜ) kirjaliku loata läbi viia turundus- ega müügiedenduskampaaniaid või muud selletaolist kommunikatsiooni.