Delfi Rally Estonia
Ralli algab
00
päeva
:
00
tundi
:
00
minutit
:
00
sekundit
Fia WRC Autosport

Piletimüügi korraldus ja üldtingimused

Piletimüügi korraldus ja üldtingimused

Rallyestonia.ee keskkonna kasutamise ja rallipass(ide) ostmisega kinnitab klient oma nõustumist keskkonna kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Estonian Autosport Events MTÜ (Rally Estonia korraldaja) ei ole kohustatud neid kontrollima.

 1. ERC Rally Estonia 2024 pääsmete müük toimub ainult Rally Estonia e-poes veebiaadressil rallyestonia.ee.
 2. ERC Rally Estonia e-poes ostu sooritades peab kasutaja tutvuma Rally Estonia e-poe korraldus ja üldtingimustega, privaatsusinfoga ja käitumis- ja turvareeglitega.
 3. ERC Rally Estonia 2024 pääsmed on digitaalsed (va. VIP pääsmed ja fännipass) ning puuduvad käepaelad. Tarbijal on võimalik soetada endale sobiv pääse rallyestonia.ee e-poes.
 4. Iga e-poes müüdava ERC Rally Estonia 2024 pääsme juures on väljatoodud antud pääsme kirjeldus ning vastavad ligipääsud, mille nimetatud rallipass võimaldab.
 5. Rally Estonia pääsmete kopeerimine, ümber kujundamine ja edasimüümine on keelatud. Pileti unikaalne kood annab õiguse sisenemiseks ühele inimesele, teised sama koodiga piletiga siseneda soovijad üritusele ei pääse. Rikkumise tuvastamise korral on ürituse korraldajal õigus kõnealuse rallipassi ligipääs tühistada. Pääsme väärkasutuse eest vastutab pileti algne ostja.
 6. Rally Estonia ei vastuta pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest, muuhulgas ei vastuta Rally Estonia ebakorrektse e-­posti aadressi sisestamise või ostja enda e-posti aadressi automaatse suunamise tõttu tekkinud kahju eest. 
 7. RALLY PASS on digitaalne pääse ning võimaldab ligipääsu kõikidesse pealtvaatamisaladesse kõikidel ürituse toimumise päevadel (v.a. VIP alad). 
 8. RALLY PASS FÄNNITOODE on füüsiline pass, millega kaasneb erikujundusega kaelakaart. Kaelakaartide kullerdamist alustab korraldaja hiljemalt 01.04.2024.
 9. RALLY PASS päevapassid on digitaalsed ja võimaldavad ligipääsu antud päeva pealtvaatamisaladesse, vastavalt pääsmele reedel 5.juulil, laupäeval 6.juulil või pühapäeval 7. juulil. 
 10. ESTLAT RALLY PASS on pääse, mis võimaldab ligipääsu nii ERC Rally Estoniale, kui ka Lätis toimuvale WRC Tet Rally Latviale. See digitaalne pääse on sissepääsu aluseks külastades ERC Rally Estoniat, kuid juhime tähelepanu, et enne WRC Tet Rally Latvia külastamist tuleb see vahetada füüsilise käepaela vastu. Digipassi käepaela vastu on võimalik vahetada valitud piletipunktides, mille on üles seadnud WRC Tet Rally Latvia korraldaja. 
 11. VIP PASS on füüsiline pääse, mille aluseks on VIP käepael, mis võimaldab ligipääsu kõikidesse ERC Rally Estonia VIP aladesse kõikidel ürituse toimumise päevadel (s.h. ka tavapealtvaatamisaladele). 
 12. VIP PASS päevapassid on füüsilised pääsmed, mille aluseks on käepaelad ning mis võimaldavad ligipääsu antud päeva pealtvaatamisaladesse, vastavalt pääsmele reedel 5.juulil, laupäeval 6.juulil või pühapäeval 7. juulil. 
 13. VIP PASS täiskasvanu pääsmete (3-päeva VIP ja päevapassid) ostuga kaasneb VIP autokleebis, mis tagab ligipääsu VIP parkimisaladele, Kids ja Junior VIP pääsmete ostuga autokleebist ei kaasne ostuga. 
 14. Korraldaja alustab VIP käepaelade kullerdamist ostjateni hiljemalt 01.04.2024 kuupäevast. Kullerdamine toimub Omniva kullerteenuse abil. Juhime tähelepanu, et Omniva paki saabumise teavitussõnumit ei ole võimalik saata välismaa telefoninumbritele, sel juhul teavitab saajat paki saabumise kohta vastav e-kiri.
 15. KWOTA Token (1-päev/3-päeva) on digitaalne toode, millega on Sul võimalus panustada jätkusuutlikumasse tulevikku, kompenseerides enda ERC Rally Estonia külastuse ajal tekitatud jalajälje. Täpsem lisainfo SIIN. Juhime tähelepanu, et KWOTA toode ei ole ürituse pääse ning ei taga sissepääsu ERC Rally Estonia pealtvaatamisaladele. 
 16. KWOTA Token'i ostuga nõustub ostja jagama enda kontaktandmeid (e-mail) Rally Estonia ja KWOTA-ga, mida võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel. 
 17. Üritusele on tagatud tasuta sissepääs ühele ratastoooliga inimese saatjale. 
 18. Juhime tähelepanu, et ilma pääsmeta ei ole võimalik siseneda ERC Rally Estonia pealtvaatamisaladele, va. ratastooliga inimese ühel saatjal (1).
 19. Ostes rallipassi, nõustute jagama oma isikuandmeid (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, elukohariik,vajadusel ka isikukood) Rally Estonia korraldaja ja vajadusel ka Terviseametiga. Muu isikuandmete töötlemisega seotud teave on leitav Rally Estonia ametlikul kodulehel.
 20. Pealtvaatamisaladele ja parkimisaladele sisenemine on võimalik üksnes selleks ettenähtud kohtadest.
 21. Ilma rallipassita rallit jälgima ei pääse. Palve eiramine võib seada ohtu ürituse toimumise.
 22. Sõidukite parkimine on lubatud ainult selleks korraldajate poolt ettenähtud parkimisaladele. Ürituse sujuvaks kulgemiseks ja liiklusummikute vähendamiseks palume võimalusel tulla seltskonna peale ühe sõidukiga, et vähendada autode koguarvu. 
 23. Kõigi Rally Estonia külastajate turvalisuse tagamiseks on Rally Estonia koostanud käitumis- ja turvalisusreeglid, mis on kõigile Rally Estonia ürituse külastajatele täitmiseks kohustuslikud. Rally Estonia käitumis- ja turvalisusreeglitega saab tutvuda SIIN
 24. Ole valmis, et sõltuvalt koroonaviiruse nakatumise näitjatest võib Terviseamet kehtestada lisatingimusi, millest tulenevalt võib Korraldaja teha ürituse toimumise või ürituse pääsmete ligipääsude osas muudatusi.
 25. Korraldajal on tulenevalt riigivõimuorgani korraldustest või muudest korraldajale kehtivatest nõuetest või soovitustest õigus teha muudatusi seonduvalt ürituse pääsmete, toimumisalade, programmi või muude ürituse asjaoludega vastavalt korraldaja parimale äranägemisele. Võimaluse korral teavitatakse ostjat muudatustest ette. Ostjal ei ole õigust ülaltoodud asjaoludest tingitud muudatustele tuginedes nõuda korraldajalt piletiraha tagastust või maksumuse vähendamist, juhul kui korraldaja on võimaldanud ostjale ürituse tarbimise.
 26. Kui korraldaja on tulenevalt võimuorgani korraldustest või muudest korraldajale kehtivatest nõuetest või vääramatu jõu tõttu kohustatud ürituse ära jätma, toimub ostjatele piletiraha tagastamine 30 päeva jooksul alates avalikkuse teavitamisest ürituse mittetoimumise kohta. Piletiraha tagastamine toimub vastavalt piletite ostmise järjekorrale, st esmalt tagastatakse kõige varasemalt makstud piletirahad.
 27. Korraldaja juhib tähelepanu, et enne üritust, selle ajal ja pärast seda võib toimuda filmimine, salvestamine ja pildistamine ning ürituse toimumispaika sisenedes nõustub iga isik oma välimuse, kujutise, hääle, nime ja sarnasuse piiranguteta kasutamisega WRC Promootori ja Rally Estonia foto- ja videomaterjalides.

Kodulehel toodud kaupade hinnad

Kõik Rallyestonia.ee e-poes avaldatud toodete müügihinnad on toodud koos käibemaksuga (22%).

Garantii

Kaupleja ei anna E-poes müüdavatele kaupadele üldist garantiid. Iga müüdava kauba* garantiitingimused on vastava kauba* kirjelduses eraldi välja toodud.
Kui kaubale on antud garantii, tuleb garantiitingimustes välja tuua:
- garantii andja nimi ja aadress;
- isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda;
- millised õigused garantii Ostjale annab;
- garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord;
- garantii tähtaeg;
- garantii kehtivusala;
- selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjale ka muud seadusest tulenevad õigused.

*Kaup on defineeritud kui Rally Estonia 2024 fännitooted (sh. meeste T-särk ja polosärk, naiste T-särk ja polosärk, laste T-särk). Rallipassid ja erinevat tüüpi pääsmed ei kuulu ’’kaup’’ kategooriasse. 

Intellektuaalomandi õigused:

Meie kodulehel asuvad tekstid, helid, kujutised, animatsioonid ja videod ning nende rakendused on kaitstud autoriõigustega ja teiste asjakohaste õigustega. Käesoleva kodulehe sisu ei tohi kopeerida, levitada, muuta või teha kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Mõned meie kodulehel olevad fotod on kaitstud kolmandate isikute autoriõigustega.  Kui pole teisiti sätestatud, siis kõikide meie kodulehel esitatud kaubamärkide puhul on tegu kaitstud kaubamärkidega. Meie kodulehel ei anta kolmandatele isikutele õigust kasutada meile või kolmandatele isikutele kuuluvat intellektuaalomandit.


Rally Estonia e-poes müüdava kauba ja rallipass piletitega ei ole lubatud ilma Rally Estonia (Estonian Autosport Events MTÜ) esindaja kirjaliku loata läbi viia turundus- ega müügiedenduskampaaniaid või muud selletaolist kommunikatsiooni.