Delfi Rally Estonia
Ralli algab
00
päeva
:
00
tundi
:
00
minutit
:
00
sekundit
Fia WRC Autosport

Rally Estonia keskkonnapoliitika

Rally Estonia meeskond edendab keskkonnateadlikkust ja teeb kõik endast oleneva, et sündmus põhjustaks keskkonnale võimalikult vähe ökoloogilist mõju. Saavutasime 2022. aastal FIA keskkonna akrediteerimisprogrammi 3-tärni taseme ja jätkame selle hoidmist.

Rally Estonia võtab vastutuse kliimamuutuste ja süsiniku jalajälje eest oma ürituse raames ning jätkab heitkoguste kompenseerimist. Meie eesmärk on vähendada keskkonnamõju, jälgides näitajaid ja realiseerides parandusmeetmeid peamistes mõjuvaldkondades. Partnerid kaasatakse meie visiooni elluviimisse läbi suhtlemise ja koolituse. Oleme kindlaks teinud asjakohased sidusrühmad, kellega teeme eesmärgi saavutamiseks koostööd.

Autospordi keskkonnamõju hindamine ja vähendamine mängib FIA keskkonnaprogrammis lahutamatut rolli. FIA soovitustest lähtuvalt oleme ürituste läbiviimisel tõstnud korraldustiimi keskkonnateadlikkust, keskkonnategevuse tulemuslikkuse dokumenteerimist ja jälgimist. Oleme parandanud sündmuse süsinikujalajälje määratlemise ja jäätmekäitlussüsteemi jälgimist ning soovime olla heaks eeskujuks keskkonnaküsimustes nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rally Estonia peab oluliseks osaleda säästva arengu aruteludes koos teadlaste, muude organisatsioonide ja avalikkusega. Selleks oleme asutajaliikmena liitunud Rohetiigri platvormiga, võttes eesmärgiks saada esindusorganisatsiooniks säästva arengu aruteludes, et panna alus tasakaalustatud majandusele ja  teha Eesti ühiskonnas rohepööre.

 Rally Estonia eesmärgiks on suurendada keskkonnateadlikkust mitte ainult organisatsiooni liikmete ja sidusrühmade hulgas, aga ka pealtvaatajate, partnerite ja meeskondade seas. Keskkonnaküsimused, nagu keskkonnasõbralike toodete ja kohalike teenuste valimine ning heitkoguste vähendamine, on võetud arvesse ja määratletud kokkulepetes partnerettevõtetega.

Keskkonnasäästlikkuse edendamiseks ja vastutuse suurendamiseks püüame rakendada järgmisi tegevusi ja palume neid järgida ka meie partneritel:

  • Edendame keskkonnateadlikkust kõigis meie kanalites ja suhtlustes.
  • Järgime kõiki asjakohaseid seadusi, määrusi, keskkonnanõudeid ja FIA keskkonna akrediteerimise programmi.
  • Nõuame sidusrühmadelt, koostööpartneritelt ja tarnijatelt keskkonnavastutust.
  • Pöörame suurt tähelepanu koostööle kõigi elanike ning maa- ja teeomanikega.
  • Seame jätkusuutlikud keskkonnaeesmärgid ning mõõdame neid.
  • Keskendume energiatõhusatele ja jätkusuutlikele lahendustele, näiteks taastuvate energiaallikate kasutuselevõtule.
  • Digitaliseerime maksimaalsel määral võistlusdokumentatsiooni ja viime trükitavate dokumentide mahu miinimumini.
  • Püüame vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid – kasutame hübriid- või elektriautosid enamiku võistluses korralduses kasutavate sõidukitena, optimeerime transporti.
  •  Kompenseerime süsinikuheidet puude istutamise ja taaskasutuse kaudu. Püüame leida uudseid võimalusi süsiniku sidumise tehnoloogiate rakendamises.